• Tính từ

  (sinh vật học, sinh lý học) xem vitellus
  Membrane vitelline
  màng noãn hoàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X