• Tính từ giống cái

  vitellin
  vitellin
  Danh từ giống cái
  (sinh vật học, sinh lý học; hóa học) vitelin, chất noãn hoàng
  membrane vitelline
  vitelline

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X