• Danh từ giống đực

  Sự ở gần
  Voisinage de la mer
  sự ở gần biển
  Quan hệ hàng xóm, quan hệ láng giềng
  Bon voisinage
  quan hệ láng giềng tốt
  Hàng xóm, láng giềng
  Le voisinage assemblé
  hàng xóm hội họp lại
  Sự ngồi gần
  Le voisinage [[dun]] écolier dissipé
  sự ngồi gần một học sinh nghịch ngợm
  Vùng lân cận, vùng xung quanh
  Maisons du voisinage
  nhà cửa vùng lân cận
  Sự gần đến (về thời gian)
  Voisinage de [[lhiver]]
  sự gần đến mùa đông
  Phản nghĩa Eloignement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X