• Danh từ giống đực

  (điện học) điện áp
  Voltage de claquage voltage disruptif
  điện áp đánh thủng
  Voltage de pointe
  điện áp xung
  Voltage de service
  điện áp làm việc
  Voltage secondaire
  điện áp thứ cấp
  Voltage redressé
  điện áp chỉnh lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X