• Thông dụng

  Danh từ
  High and narrow table
  Case
  Sentence

  Động từ

  To obstruct, to block the way
  án binh bất động
  to station one's troops somewhere and lie low

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X