• Thông dụng

  Danh từ.

  Soldier, army
  phục vụ công nông binh
  to serve the workers, peasants and soldiers
  binh hùng tướng mạnh
  courageous soldiers, strong generals; a strong army
  toà án binh
  a military tribunal, a court martial
  Động từ
  bênh
  bênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X