• Thông dụng

  Động từ

  To indulge in dissipation, to sink in depravity, to live a debauched life, to lead a life of debauchery
  người ăn chơi
  playboy, debauchee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X