• Thông dụng

  Overturn, upse.
  Đánh đổ lọ mực
  To overturn a inkpot.
  Overthrow, topple.
  Đánh đổ chế độ quân chủ
  To overthrow a monarchy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X