• Thông dụng

  Danh từ

  Owner, proprietor
  chủ hiệu buôn
  the owner of a shop, a shopkeeper
  chủ khách sạn
  the proprietor of a hotel
  Master
  người chủ đất nước
  the master of the country
  phải làm chủ được mình
  one must be the master of oneself, one must be able to control oneself
  Employer, boss
  chủ thợ
  employer and employee, capital and labour
  thay thầy đổi chủ
  to change masters and bosses
  Host
  chủ tiễn khách
  the host saw the guest off

  Tính từ

  Main, principal
  động mạch chủ
  the main artery, aorta
  con bài chủ
  a main card, a trump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X