• Thông dụng

  Danh từ.

  Army.
  quân giải phóng
  a liberation army.band gang.
  quân ăn cướp
  a band of bandits.
  Card;piece; man.
  quân cờ
  a cherssman.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X