• Thông dụng

  Make so bold as to.
  Đánh bạo viết kiến nghị lên trên
  To make so bold as to send a petition to higher level.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X