• Thông dụng

  Tính từ

  Bold
  người nhát nát người bạo
  the shy frighten the bold
  cử chỉ rất bạo
  a very bold conduct
  bạo miệng
  to have a bold language
  làm bạo tay
  to act with a bold hand
  Healthy
  bạo ăn bạo nói bạo mồm bạo miệng
  as bold as brass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X