• Thông dụng

  Vent one's anger, until one's anger is vented.
  Nói cho đã giận
  To speak up and vent one's anger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X