• Thông dụng

  Treat, entertain.
  Đãi đằng bạn
  To entertain his friends to a feast.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X