• Thông dụng

  Danh từ

  Raft
  thả trôi sông
  to float a raft on the river
  chống
  to pole a raft, to punt a raft
  nhà
  a boat house
  Floating garden
  bèo
  a floating garden of waterfern
  Clique
  năm bảy phái
  five cliques and seven parties
  Part (in a musical composition for many instruments, voices...)

  Tính từ

  Chunky, squat
  dáng người hơi
  a squattish body
  cằm vuông
  a chunky chin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X