• Thông dụng

  Pop sporadically and dully.
  Pháo này nổ đì đẹt
  These bad fire-crackers pop sporadically and dully.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X