• Thông dụng

  Stunted, scrubby
  Người đẹt
  A stunted body
  Cây đẹt
  A stunted tree
  Rap (with some playing cards)
  Đánh bài thua bị đẹt vào ngón tay
  To loose at card playing and get rapped on the fingers with cards.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X