• Thông dụng

  Wait (for someone) in front (to stop his advance...)
  Đón đầu quân giặc
  To wait in front for the enemy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X