• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  concurrence

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bind
  to bind (e.g. an address)
  coalescence
  concrete
  tông đông kết chậm
  low-setting concrete
  tông đông kết nhanh
  fast-setting concrete
  jelled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X