• Thông dụng

  East and west, Orient and Occident, Asia and Europe.
  Dương đông kích tây
  To use diversion tactics.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X