• Thông dụng

  Danh từ
  size; measure
  pill; halberd
  Động từ
  to ambush; to attack

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  drama
  nhà diễn kịch
  drama workshop (dramastudio)
  nhà hát nhạc kịch
  music-drama theater
  thảm kịch
  horror drama

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drive
  cuộn kích thích
  drive coil
  sự kích dẫn bằng khí hòa tan (kỹ thuật nâng dầu)
  solution gas drive
  tín hiệu kích cực cửa
  gated-drive signal
  jack screw
  jacket
  lifting jack
  kích nâng
  screw lifting jack
  kích nâng ray
  rail lifting jack
  kích vít
  screw lifting jack
  vít kích
  screw lifting jack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X