• Thông dụng

  Sound, right, correct.
  Sự lãnh đạo đúng đắn
  A sound leadership.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accurate
  exactness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  duly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X