• Thông dụng

  Well-matched, well- proportioned
  Lối bố cục đăng đối
  a well-matched( well-proportioned) lay-out
  Đăng đường
  (cũ)Take one's seat at one's office desk (nói về quan lại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X