• Thông dụng

  *

  Clod; clot; lump; piece
  cục đá
  A piece of stone

  Danh từ

  Office; ministry department
  cục xuất bản
  The publish department

  Tính từ

  Rough; coarse
  kẻ cục cằn
  A rough person

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  polus

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  administration
  blocks
  bureau
  cake
  clod
  clot
  cob
  junk
  lumps
  mammock
  office
  pellet
  base
  core
  electric terminal
  gate
  not

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brick
  bureau
  clot
  department
  lump
  piece
  service
  terminal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X