• Thông dụng

  (cũ) Burn the midnight oil
  Mười năm đăng hỏa
  To burn the midnight oil for ten long years

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X