• Thông dụng

  Ten.
  Hai mười
  It is as clear as two and two makes four.
  Mười voi không được bát nước xáo
  Much ado about nothing.
  Năm thì mười họa
  Once in a blue moon; [every] once in a while.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X