• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  diaphragm disc
  diaphragm disk

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  geosynclical
  geosynclinal
  trũng địa máng
  geosynclinal depreciation
  geosyncline
  địa máng rìa
  marginal geosyncline

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X