• Thông dụng

  Động từ
  (colloq) glance (+at)
  Flying saucer.địa
  Địa lý (nói tắt)
  Thầy dạy địa
  A geography teacher.
  Thổ địa (nói tắt) Genie of the earth.
  Vái ông địa
  To kowtow to the genie of the earth.
  Geomancy.
  Thầy địa
  Geomancer.
  (thông tục) Blow up.
  Địa cho ai một trận nên thân
  To blow up at someone properly, to blow somebody up in a proper way.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X