• Thông dụng

  Danh từ
  edge; fringe

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  limb

  Giải thích VN: Một lề của một cung trong một thiết bị sử dụng để đo các [[góc. ]]

  Giải thích EN: The graduated margin of an arc or circle in an instrument used for measuring angles.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beard
  burr
  edge
  flange
  flash
  fringe
  ledge
  notch
  rag
  rib
  selvage
  selvedge
  skirt
  skirting (skirting board)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  limb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X