• Thông dụng

  Sing solo.
  Đơn ca đệm pi a
  To sing a solo with piano accompaniment.
  Solo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X