• Thông dụng

  Danh từ

  Mug (about 1/4 litre)
  rót nước vào ca
  to pour water into a mug
  uống một ca nước
  to drink a mug of water
  Measure (from 1/4 litre to 1 or 2 litres)
  Shift
  một ngày làm ba ca
  there are three shifts a day
  làm ca đêm
  to be on the night shift
  giao ca
  to hand over one's shift
  Team (on the same shift)
  năng suất của toàn ca
  the productivity of a whole team
  Case
  ca cấp cứu
  an emergency case
  Tune, aria (điệu dân tộc cổ truyền ở một số địa phương miền Nam)
  ca Huế
  Hue tune
  Short song, short declamation piece

  Động từ

  To sing (nói về những điệu cổ truyền ở miền Nam)
  ca một bài cải lương
  to sing an aria of the reformed theatre
  ca khúc khải hoàn
  to sing a triumphal hymn

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  relay

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fish

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  jar
  shift
  fish
  piscine
  aubergine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X