• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  monadic
  phép toán đơn phân
  monadic operation
  monomer
  unary
  biểu thức đơn phân
  unary expression
  phép toán đơn phân
  unary operation
  toán tử đơn phân
  unary operator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X