• Thông dụng

  Danh từ.
  rule, custom.
  Danh từ.
  magic power.
  permit, permission, authorization.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contraction
  phép co tenxơ
  tensor contraction
  phép contenxơ
  contraction of atensor
  phép contenxơ
  tensor contraction
  method
  chỉ số sai của phép đo lường
  error index of a measurement method
  phép đo miền thời gian
  time domain method of estimation
  phương pháp ứng suất cho phép
  permissible stress method
  độ sai số của phép đo lường
  error index of a measurement method
  permission
  cho phép giao máy móc
  Delivery of Plant, permission for
  cho phép đưa máy móc tới (công trường)
  plant, permission to deliver
  giấy phép quy hoạch
  planning permission
  giấy phép xây dựng
  planning permission
  cho phép
  permission code
  phép được truy cập
  access permission
  sự cho phép bản
  base permission
  cho phép mở rộng
  extended permission
  sự cho phép thi hành
  execute permission
  cho phép thực hiện
  execute permission
  sự cho phép tìm kiếm
  search permission
  sự cho phép truy cập
  access permission
  sự cho phép truy nhập
  access permission
  sự cho phép truy xuất
  access permission
  sự cho phép xây dựng
  planning permission
  trường cho phép
  permission field

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X