• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line of action
  line of contact
  đường (ăn khớp) chân răng
  dedendum line (ofcontact)
  line of engagement
  line of pressure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X