• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  isohypse

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  contour line
  đường đẳng cao (chu tuyến)
  contour line (contour)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X