• Thông dụng

  Tính từ

  All right, satisfactory
  như thế chu lắm rồi
  that's perfectly all right

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X