• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heat pipeline
  đường (ống) dẫn nhiệt chuyển tiếp
  transit heat pipeline
  heat piping
  đường ống dẫn nhiệt ngược chiều
  reclaim heat piping
  heating duct
  heating system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X