• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  pitch line
  độ sâu dưới đường chia
  depth below pitch line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X