• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drive line
  dynamic routing
  transmission
  đường truyền đồng nhất
  uniform transmission line
  đường truyền đồng tâm
  coaxial transmission line
  đường truyền đồng tâm
  concentric transmission line
  đường truyền đồng trục
  coaxial transmission line
  đường truyền đồng trục
  concentric transmission line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X