• Thông dụng

  Danh từ
  axle-axis
  Động từ
  to lift

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  axis or axes
  axled
  cam spindle
  center cut
  cylinder
  hình trụ đồng trục
  coaxial cylinder
  máy in trục khuôn phẳng
  flat-bed cylinder press
  máy in trục lăn sàn phẳng
  flat-bed cylinder press
  trục dao
  blade cylinder
  trục ép
  impression cylinder
  trục ghi
  recording cylinder
  trục lăn (cạnh) gờ
  ribbed-cylinder roller
  trục lăn kiểu răng cưa
  grooved-cylinder roller
  lineshaft
  trục truyền
  transmission lineshaft
  pintle
  pivot
  bù-lông giữa trục
  pivot anchor bolt
  cần trục trụ xoay
  pivot slewing crane
  chốt đứng khớp trục dẫn hướng bánh xe
  steering knuckle pivot or king pin
  khớp trục
  pivot joint
  khung cửa sổ trục xoay
  pivoted sash (pivot-hung sash)
  ngõng trục
  pivot point
  ngõng trục bản lề
  pivot shaft
  ngõng trục giá chuyển hướng (toa moóc)
  truck pivot
  trục bản lề
  pivot pin
  trục bản lề ( móoc)
  pivot axle
  trục quay
  pivot center
  trục quay của chi tiết
  pivot pin
  trục tâm
  pivot spindle
  trục tâm quay
  pivot axis
  trục trụ quay đứng
  pivot axis
  trục xoay
  pivot center
  trục xoay uyển chuyển
  flexural pivot
  stock
  cần trục kho
  stock crane
  dầu chưng cất trực tiếp
  virgin stock
  nguyên liệu cất trực tiếp
  straight-run stock
  trục lái
  rudder stock
  trục máy điện
  head stock spindle
  trục động máy tiện
  spindle, tail-stock
  trục chính
  mandrel stock

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  crane
  cần cẩu (cần, trục) container
  container crane
  cần trục công-ten-nơ
  container crane
  cần trục kiểu bánh xích
  crawler crane
  cần trục kiểu cầu
  bridge crane
  cần trục tải nước đá
  ice crane
  drum
  roll
  bề mặt trục ép
  reduction roll surface
  cái cào làm sạch trục
  roll scraper
  chiều dài trục ép
  reduction roll surface
  trục bàn chải
  brush roll
  trục dát mỏng
  dough sheeting roll
  trục di động
  adjustable roll
  trục làm ẩm
  damping roll
  trục nghiền tấm
  middling roll
  trục ra
  top roll
  trục ra
  upper roll
  trục sấy
  drier roll
  trục tăng độ trộn đều của bột
  stretcher roll
  trục đỉnh
  top roll
  trục đỉnh
  upper roll
  roller
  bề mặt trục
  roller surface
  tầng đặt máy nghiền trục
  roller-mill floor
  trục cắt
  cutting roller
  trục dán hồ
  glue roller
  trục nghiền khô
  corn roller
  trục nhào
  gauge roller
  shaft
  trục dao
  knife shaft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X