• Thông dụng

  Clay.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  argil
  argilla
  argillaceous
  argilliferous
  binder soil
  bolar
  clay

  Giải thích VN: Nguyên liệu để tạo ra đồ gốm, gạch, [[ngói. ]]

  Giải thích EN: This material in the form of pottery, tiles, or brick. .

  clay (soil)
  clay soil
  clayed
  clayed ground
  clayey soil
  loam
  loamy ground

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  clay-clay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X