• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  landing

  Giải thích VN: Thềm nối 2 dãy bậc cầu [[thang. ]]

  Giải thích EN: A platform connecting two flights of stairs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X