• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mushroom head
  bulông đầu hình nấm
  mushroom-head bolt
  cột đầu hình nấm
  mushroom head column

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X