• Thông dụng

  Danh từ

  Pillar; column, mast; pole
  cột buồm
  A mast
  cột báo
  Column in the newspaper
  cột đèn
  Light pole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X