• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  block header
  đầu khối động
  dynamic block header
  BOV (beginning of volume)
  volume header

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X