• Thông dụng

  Come off, come to fruition
  Đó một giải pháp rất đắc sách
  That is a solution which will certainly come off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X