• Thông dụng

  Danh từ.
  fine silk.

  Động từ.

  To be.
  thì giờ tiền bạc
  Time is money.
  Trạng ngữ.
  then.

  Cảm thán.

  How.
  đẹp đẹp
  how beautiful!

  Động từ.

  To press iron.
  bàn
  an iron.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X