• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  isentropic
  dòng đẳng entropi
  isentropic flow
  quá trình đẳng entropi
  isentropic process

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X