• Thông dụng

  Động từ

  to submit, to show, to present, to report

  Danh từ

  (Nói tắt) Như trình độ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  present
  sự chưa thể trình (phiếu khoán)
  failure to present
  tái xuất trình
  re-present
  trình thư để tên
  present a letter for signature (to...)
  xuất trình chi phiếu để lãnh tiền
  present a cheque for payment (to...)
  submit
  đệ trình lên trọng tài
  submit plans arbitration
  đệ trình lên trọng tài
  submit plans arbitration (to)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X