• Thông dụng

  Danh từ

  Milk
  sữa mẹ
  mother's milk
  sữa bột
  powdered milk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X